Roager Sogn / Roager Vandværk / Analyse af vandkvalitet

Analyse af vandkvalitet

 
 
 
 
 
 
 
 Se mere her>>
 
Alle analyser overholder gældende grænseværdier.
Der er målt farvetal under normal drift efter ombygning af vandværket. Tallet er 2,4. Det er langt under grænseværdien på 15, så nu er alt i orden.
 
Orientering af forbrugerne fra Roager Vandværk
27. marts 2020
Drikkevandet er nu analyseret for en meget lang række sprøjtemidler (a+b parametre). Der er fundet et stof - N,N-dimethylsulfamid. Koncentrationen er 0,018 µg/l. Det er langt under grænseværdien på 0,1 µg/l.
Stoffet findes i den korte boring bag vandværket. Vi forventer, det falder, når denne boring i fremtiden anvendes mindre.
Vandets hårdhed er: 11 °dH.
Webmaster: Egon Christensen