Roager Sogn / Roager Vandværk / Analyse af vandkvalitet

Analyse af vandkvalitet

Drikkevandet i 2022
Der er ved én kontrol fundet 1 coliform bakterie. Ved kontrolprøve var vandet OK.
Der har ikke været andre overskridelser af gældende krav.
Der er i prøve af drikkevandet fundet spor af 2 sprøjtemidler.: N,N-dimethylsulfamid, (DMS) og desphenylchloridazon. Koncentrationerne af begge stoffer er 0,011 µ/l - Det svarer til 1/10 af grænseværdien. Begge stoffer stammer fra den gamle boring ved børnehaven.
Drikkevandet er analyseret for 12 forskellige pfas-stoffer. Der er intet fundet.
 
 
Se mere her>>
 
 
 
 
Vandkvaliteten 2021:
Én analyse hos forbruger har overskredet grænseværdien for kimtal. Efter hanen havde løbet i 10 minutter var vandet ok. Sagen er derfor oversendt til kommunen, da et eventuelt problem skal findes i forbrugerens installation.
 
I drikkevandet er der målt 0,016 mikrogram/l af stoffet (N,N)DMS. Grænseværdien er 0,1 mikrogram/l. Analyse af vandet fra boringen er helt uændret på 0,032 mikrogram/l
 
 
 Se mere her>>
 
 
Webmaster: Egon Christensen