Roager Sogn / Om Roager Sogn
Roager var fra 1864-1920 under tysk herredømme.
Grænsen til Danmark gik ved den række træer og buske, som vejen fra Ribe går igennem umiddelbart efter det tidligere Klåby Mergelleje, der nu er en sø, og inden den første bygning på venstre side, som i daglig tale kaldes Rødekro.
 
Den var grænsekro under besættelsen. Inden Rødekro lå der en toldbygning, som nu er revet ned.
Når marken er nypløjet, kan man endnu se mursten fra den.
 
Der er flere stednavne i sognet.
Vesterbæk, Øster Åbølling, Kirkeby, Vestermark, Østermark samt Lille Roager.
Der er mange gårde, mindre ejendomme og huse spændt over hele sognet.
 
Roager by består af en lang række huse og enkelte gårde, med Brugsen i nord og Kirken og den nu nedlagte kro i syd.
I midten af byen ligger forsamlingshuset, sportspladsen og skolen.
I dette område er der også et parcelhuskvarter, Solvænget.
På nuværende tidspunkt bor der 651 personer i Roager.
Der er en god dagligvarebutik, Dagli'Brugsen, og et rigt foreningsliv i Roager Sogn.
 
Skolen. Oprindelig var der to skoler i Roager. Den ene lå ved kirken, og den anden på Lundsmark.
I 1954 blev den nuværende skole i Roager bygget. Dengang var der 130 elever, men fra 70'erne gik det stødt nedad, så der i slutningen af 80'erne kun var omkring 80 børn tilbage.
 
Da Spandet Skole på det tidspunkt også havde faldende elevtal, blev skolerne lagt sammen i 1989. Derfor går alle børn fra Roager og Spandet nu sammen i Roager på Spandet/Roager Skole.
I 1978 blev der oprettet en børnehaveklasse på skolen. Og i 1994 blev SFO-ordningen indført på skolen, som i 1996 blev integreret med den nuværende børnehave, som i 2009 har ca. 24 børn. I SFO'en, der i dag er underlagt skolen, er der ca. 20 børn.
I 1999 faldt elevtallet på skolen til 120, da byrådet besluttede at flytte vores 7. klasse til Vittenbergskolen i Ribe.
Elevtallet ligger her i 2009 på 84 elever.
Skolen blev nedlagt pr. 1. august 2011, og børnene går nu efter borgernes ønske på Vadehavsskolen i Hviding.
Der er rigtig gode transportmuligheder for børnene.
Skolen er efter ønske fra borgerne blevet nedrevet af Esbjerg Kommune.
 
Kvik 70. Indtil 1970 var der en idrætsforening i nabosognet Spandet og en i Roager. I 1970 blev disse to foreninger lagt sammen og fik navnet Kvik 70.
I denne forenings regi foregår næsten alle Roager sogns sportsaktiviteter. Således er der om sommeren fodbold for børn helt fra 3 års alderen op til seniorholdene.
Desuden tilbydes håndbold, og i Spandet er der bygget en tennisbane, som også kan benyttes.
Om vinteren er der indendørs fodbold, håndbold og badminton i den nye hal ved skolen i Roager.
Vinter gymnastik foregår i skolens gymnastiksal eller i hallen.
Derudover holdes der idrætsuge hvert år i uge 22, hvor hele byen leger og hygger sig på vores stadion. Der er revyaften, kvik cup, børnedisco og mange andre aktiviteter. Søndag sluttes af med helstegt gris.
Desuden holder Kvik 70 dilettant og gymnastikopvisning i februar/marts.
 
Fællesspisning.
En gang om året afholdes fællesspisning i forsamlingshuset. Det er Roager Forsamlingshus, der står for dette arrangement.
Webmaster: Egon Christensen