Roager Sogn / Roager Vandværk
 
Roager Vandværk er grundlagt i 1977. I 2009 er der lavet en ny boring på Buskemarksvej, den er 215 meter dyb.
 
Formål:
At levere så godt og billigt vand som muligt.
 
Aktiviteter:
Generalforsamlingen i 2024 afholdes den 8. april kl. 19.30 i Roager Medborgerhus
 
Driftsforstyrrelser:
Udførlig oplysning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
I tilfælde af driftsforstyrrelser henvendes til tilsynsførende
 
Torben Feddersen      7544 3059/ 5134 2846
 
Betaling:
Betaling af vandafgiften foretages pr. giro til
Revisionscentret Ribe, Industrivej 50, 6760 Ribe
Tlf.: 7542 0955   Hjemmeside: www.revisor.dk
 
SMS service
Vandværket har indført SMS service. Ved meddelelser til hele eller dele af forsyningsområdet sendes SMS til de mobiltelefoner, der er registreret på adresserne.
Hvis du vil afmelde denne service eller tilmelde en telefon, der ikke er registreret på adressen (f.eks. en firmatelefon), så henvend dig til
Torben Feddersen
tlf. 5134 2846
 
Opdateret 19. marts 2023
Bestyrelse:
Formand:
Peter Hyldgaard Madsen
Solvænget 13
tlf.: 75443393/ 27241833
 
Næstormand:
Morten Fabrin Hansen
Højagervej 18, Vesterbæk
tlf.: 61306392
 
Sekretær:
Erling Holdt
Roagervej 255
tlf.: 51494470
 
Best. medlem og driftsleder:
Torben Feddersen
Roagervej 273
tlf.: 75443059/ 51342846
 
Bestyrelsesmedlem:
Patrick Nielsen
Li. Roagervej 27
tlf.: 27171837
 
Kasserer:
Viggo Mogensen
tlf.: 23623590
Webmaster: Egon Christensen