Roager Sogn / Roager Vandværk
Roager Vandværk er grundlagt i 1977. I 2009 er der lavet en ny boring på Buskemarksvej, den er 215 meter dyb.
 
Formål:
At levere så godt og billigt vand som muligt.
 
Aktiviteter:
Generalforsamling første mandag efter sommertid
Næste gang.: 30. marts 2020 (AFLYST PGA CORONA-KRISEN)
 
Driftsforstyrrelser:
Udførlig oplysning kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
I tilfælde af driftsforstyrrelser henvendes til tilsynsførende
 
Torben Feddersen      7544 3059/ 5134 2846
 
Betaling:
Betaling af vandafgiften foretages pr. giro til
Revisionscentret Ribe, Industrivej 50, 6760 Ribe
Tlf.: 7542 0955   Hjemmeside: www.revisor.dk
 
SMS service
Vandværket har indført SMS service. Ved meddelelser til hele eller dele af forsyningsområdet sendes SMS til de mobiltelefoner, der er registreret på adresserne.
Hvis du vil afmelde denne service eller tilmelde en telefon, der ikke er registreret på adressen (f.eks. en firmatelefon), så henvend dig til
Torben Feddersen
tlf. 5134 2846
 
Opdateret 28. august 2019
Bestyrelse:
Formand:
Peter Hyldgaard Madsen
Solvænget 13
tlf.: 7544 3393/ 2724 1833
 
Næstormand:
Anton Feddersen
Roagervej 183
tlf.: 7544 3071/ 2067 9639
 
Sekretær:
Kasper Hansen
Spandetvej 51
tlf.: 6138 4585
 
Best. medlem og driftsleder:
Torben Feddersen
Roagervej 273
tlf.: 7544 3059/ 5134 2846
 
Bestyrelsesmedlem:
Erling Holdt
Roagervej 255
 
Kasserer:
Viggo Mogensen
tlf.: 2362 3590
Webmaster: Egon Christensen