Roager Sogn / Roager Lokalarkiv

Roager Lokalarkiv

Roager Lokalarkiv er stiftet pr. 27/11-2014

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til Roager Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke Roager Sogns historie.

Arkivet har åbent 1. mandag i hver måned kl. 15.00-17.00
og efter aftale

E-mail: roagerlokalarkiv@gmail.com

Hjemmeside: www.roager-lokalarkiv.dk
 

Henvendelse til formand/ arkivleder
 
Egon Christensen, Lundsmarkvej 72
 
Tlf. 30577325  e-mail: egon-chr@mail.dk
 
Arkivet har lokale i
Roager Medborgerhus, Li. Roagervej 1a, Roager, 6760 Ribe
_______

Måske har du :

Dokumenter eller billeder du vil aflevere til arkivet - eller måske udlåne til kopiering.

Eller måske hører du om andre, som har ting af interesse for arkivet.
Det kunne være gamle smalfilm, videooptagelser eller lydoptagelser.

Du kan være med til at sikre eftertiden værdifuld viden om vort sogns historie ved at henvende dig til:

Egon Christensen (ovenstående)

Måske kan du:

Hjælpe os med oplysninger om vort sogns historie


Husk: Det der sker i dag, er historie i morgen

Arkivet er ikke kun for dokumenter, der er flere hundrede år gamle.

Webmaster: Egon Christensen