Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

Pga. nye og strammere restriktioner og anbefalinger er det besluttet, at kirken er lukket ned frem til og med 3. januar 2021
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                             Tangevej 2, 6760 Ribe
                              e-mail: tebs@km.dk
 
Konfirmandstue:
Vestermarksvej 28, Roager Vestermark,  6760 Ribe
 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT KONFIRMATION PGA. CORONA-KRISEN ER UDSAT
DET BLIVER I STEDET SØNDAG D. 23. AUGUST 2020 KL. 10.30 I ROAGER KIRKE
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand:                                 Carl Schneider                          21 76 13 67
Næstformand/kontaktprs.    Bent Brodersen                        75 44 32 38
Kirkeværge/kasserer:             Benta Nielsen                           75 44 31 01      
Sekretær:                                 Jeanette L. Rehfeldt                 61 16 48 42
Medlem:                                  Viggo H. Mogensen                 75 44 33 60
 
 
Regnskabsfører:                     Viggo Mogensen                      75 44 33 60
 

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:

Se på nedenstående hjemmeside
 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 1. marts 2020
 
 Tryk på billedet, så kommer du til Vadehavspastoratets hjemmeside, hvor du kan se filmen 
GUDSTJENESTER ROAGER KIRKE
(se beskrivelse i Kirkebladet)
Webmaster: Egon Christensen