Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

Corona-restriktionerne er forlænget. Dette indebærer, at der p.t. kun må være 13 kirkegængere i Roager Kirke. Udendørs må der være 50.
Sker der ændringer, vil der blive informeret ud.
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                             Tangevej 2, 6760 Ribe
                              e-mail: tebs@km.dk
 
Konfirmandstue:
Vestermarksvej 28, Roager Vestermark,  6760 Ribe
 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT KONFIRMATION PGA. CORONA-KRISEN ER UDSAT
DET BLIVER I STEDET SØNDAG D. 22. AUGUST 2021 KL. 10.30 I ROAGER KIRKE
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand:                                 Carl Schneider                          21 76 13 67
Næstformand                          Charlotte Olesen                      25 33 66 19
 
 
Regnskabsfører:                     Viggo Mogensen                      75 44 33 60
 

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:

Se på nedenstående hjemmeside
 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 1. december 2020
 
 Tryk på billedet, så kommer du til Vadehavspastoratets hjemmeside, hvor du kan se filmen 
 
GUDSTJENESTER ROAGER KIRKE
(se beskrivelse i Kirkebladet)
Webmaster: Egon Christensen