Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

 
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                               Tangevej 2, 6760 Ribe
                                e-mail: tebs@km.dk
P.t. sygemeldt
 
Kontakt i stedet vikarierende præst
Ruth Huitfeldt Svendsen
Tlf. 40123441     e-mail: ruhs@km.dk
 
Konfirmandstue:
Roagervej 396B, Roager Kirkeby, 6760 Ribe
 
Konfirmation 2023 er St. Bededag d. 5. maj kl. 10.30
 
I forbindelse med afskaffelsen af St. Bededag, er der en beslutning om, at det fremover bliver 3. søndag efter påske i Roager og 4. søndag efter påske i Spandet.
For 2024 er det med som et punkt på dagsordenen ved menighedsrådsmødet d. 30. marts 2023.
Her er det besluttet, at det i 2024 finder sted lørdag d. 27. april i Spandet Kirke.
 
Der kan være aftalt fælles konfirmation med konfirmander og forældre, så det finder sted enten i Spandet Kirke eller Roager Kirke
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand                            Charlotte Olesen                25 33 66 19
Næstformand:                         Carl Schneider                         21 76 13 67             

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 19/1   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 30/3   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 25/5   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 17/8   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 12/10 2023 kl. 17-19
Torsdag d. 16/11 2023 kl. 17-19

Menighedsrådsmøderne er offentlige

 

 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 1. december 2020
 
 
GUDSTJENESTER I VADEHAVSPASTORATETS KIRKER
Webmaster: Egon Christensen