Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

 
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                               Tangevej 2, 6760 Ribe
                                e-mail: tebs@km.dk
 
Konfirmandstue:
Roagervej 396B, Roager Kirkeby, 6760 Ribe
 
Konfirmation 2023 er St. Bededag d. 5. maj kl. 10.30
 
I forbindelse med afskaffelsen af St. Bededag, er der en beslutning om, at det fremover bliver 3. søndag efter påske i Roager og 4. søndag efter påske i Spandet.
For 2024 er det med som et punkt på dagsordenen ved menighedsrådsmødet d. 30. marts 2023.
 
Der kan være aftalt fælles konfirmation med konfirmander og forældre, så det finder sted enten i Spandet Kirke eller Roager Kirke
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand                            Charlotte Olesen                25 33 66 19
Næstformand:                         Carl Schneider                         21 76 13 67             

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 19/1   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 30/3   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 25/5   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 17/8   2023 kl. 17-19
Torsdag d. 12/10 2023 kl. 17-19
Torsdag d. 16/11 2023 kl. 17-19

Menighedsrådsmøderne er offentlige

 

 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 1. december 2020
 
September-oktober-november
 
 December-januar-februar 2022-23
GUDSTJENESTER I VADEHAVSPASTORATETS KIRKER
 
 
Webmaster: Egon Christensen