Roager Sogn / Roager Kirke

Roager Kirke

 
Sognepræst:     Therese Bering Solten    23 29 70 20
                               Tangevej 2, 6760 Ribe
                                e-mail: tebs@km.dk
 
Konfirmandstue:
Roagervej 396B, Roager Kirkeby, 6760 Ribe
 
Konfirmation 2023 er St. Bededag d. 5. maj kl. 10.30
 
Konfirmation i Roager Kirke er hvert år St. Bededag kl. 10.30
 
Der kan være aftalt fælles konfirmation med konfirmander og forældre, så det finder sted enten i Spandet Kirke eller Roager Kirke
 
Kirketjener/graver: Keld Andersen           24 29 06 71
Organist:                   Lis J. Andersen          20 35 67 78
Kirkesanger:             Heidi Kjær
 
Menighedsråd:
Formand:                                 Carl Schneider                          21 76 13 67
Næstformand                          Charlotte Olesen                      25 33 66 19
 

Menighedsrådets formål er at tage sig af det kirkelige liv i sognet. 

Menighedsrådsmøder:

Se på nedenstående hjemmeside
 
Kirkebladet bliver omdelt af FDF Spandet-Roager.
Har du ikke fået bladet, så henv. til Egon Christensen tlf. 30 57 73 25
(gerne som sms)
eller e-mail.  egon-chr@mail.dk
 
Øvrige arrangementer: (se beskrivelse i Kirkebladet)
 
Opdateret 1. december 2020
 
GUDSTJENESTER I VADEHAVSPASTORATETS KIRKER
 
Webmaster: Egon Christensen