Roager Sogn / Nyhedsinfo / VE-anlæg projekt 11 Lundsmark

VE-anlæg projekt 11 Lundsmark

Status på VE-projekt 11:Lundsmark
Som tidligere meddelt, har forsvaret gjort indsigelse mod opstilling af Vindmøller i Lundsmark. Esbjerg Kommune er i dialog med dem, for at få det løst, og derfor kender man ikke på nuværende tidstunkt en dato for afklaring.
I kan se det brev, der er sendt til Lokalrål Ribe Syd (som vi er en del af), og VE-Udvalget i Roager på nedenstående link
20240119 Status på VE-projekt 11:Lundsmark
Esbjerg Kommune har ved byrådsmødet d. 20/11-2023 endelig besluttet, hvilke VE-Anlæg man har valgt at gå videre med.
I vores område drejer det sig om projektet i Landsmark.
Landsbyråd og berørte borgere i en radius af op til 2 km er via e-boks blevet orienteret om beslutningen og den videre proces.
Dokumenterne er lagt op her, så alle kan se dem.
I kan desuden se referatet fra byrådsmødet d. 20/11-23 vedr. beslutningen
Prioriteringen af ansøgninger om vindmølle- og solcelleprojekter har d. 26.10.23 været til behandling i Plan- og Byudviklingsudvalget.
 
Man kan også læse den på Esbjerg Kommunes hjemmeside med bilag via nedenstående link:
Der er nu kommet en procesbeskrivelse for lokal borger inddragelse omkring etablering af VE-Anlæg fra VE-udvalget i Roager. Der er afholdt etableringsmøde d. 7. august 2023.
I kan læse den herunder, eller hente et eksemplar i DagliBrugsen.
Eurowind Energy og Wind Estate har d. 24.8.2023 afholdt informationsmøde i Spandet Forsamlingshus om deres forslag til VE-Anlæg på Spandet Mark (Sibirien).
Powerpoint fra deres repræsentation kan ses herunder
Eurowind Energy og Wind Estate er gået sammen om et energiprojekt på Spandet Mark (Sibirien)
Der afholdes derfor informationsmøde i Spandet Forsamlingshus
torsdag d. 24. august 2023 kl. 19.00
Se indkaldelsen til mødet herunder
De forskellige energiselskaber skal senest 1. august 2023 indsende projektforslag til Esbjerg Kommune.
Der vil løbende komme meddelelse herunder om de forslag, der vedrører Roager Sogn.
 
 
Du kan også se et dynamisk kort på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
 
Eurowind Energy og Wind Estate
 
Unison Energy Partners
 
Towii Renewables
 
Better Energy og European Energy (fælles projektbeskrivelse)
 
Energicenter Nord
 
Diverse lodsejere i Egebæk-Hviding og omegn
Energicenter Nord afholdt informationsmøde i Roager Medborgerhus mandag d. 31. juli 2023. I kan herunder se det powerpoint, der blev præsenteret vedrørende projektet.
Energicenter Nord inviterer til informationsmøde om et muligt energianlæg mellem Spandet og Roager
Mandag d. 31. juli 2023 kl. 19.00 i Roager Medborgerhus.
Du kan se invitationen herunder:
Der blev tirsdag d. 27. juni 2023 afholdt borgermøde i Roager Medborgerhus, afholdt af Better Energy.
Vi blev orienteret om opkøbet af jorden i Lundsmark-området (Vestermarksvej), samt at der nu bliver lavet et fælles projekt mellem opstillerne fra hhv. European Energy samt Better Energy.
Efter fremlæggelse blev der åbnet op for spørgsmål, både positive og kritiske, så vi så vidt muligt på nuværende tidspunkt kunne få belyst projektforslagets omfang.
Efter det ordinære møde blev der afholdt møde udelukkende med borgere fra Roager Sogn.
Formålet var at få belyst, om det var noget vi skulle arbejde videre med.
Der blev enighed om, at der nedsættes et udvalg. Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at udvalget er bredt repræsenteret, så der er både tilhængere, tvivlere og modstandere repræsenteret.
Man kan henvende sig til Ronnie Esmann Pedersen på tlf. 24847223, hvis man vil være med i udvalget, eller kender nogen, der måske skal prikkes på skulderen og spørges.
 
Ved at trykke på nedenstående link kan i se den powerpoint, der blev præsenteret på mødet.
Der gøres opmærksom på, at det kun er et udkast, og at der ikke er fastlagt nogen endelig placering af vindmøller.
Der vil komme yderligere materiale, når Better Energy og European Energy er færdige med at lave det endelige projektforslag, de indsender til Esbjerg Kommune.
Der afholdes informationsmøde i Roager Medborgerhus tirsdag d. 27. juni 2023. Mødet bliver afholdt af Better Energy, der vil præsentere deres projektforslag i Lundsmark. Se opslag herunder:
Esbjerg Kommune
Planlægning for vedvarende energianlæg.
Vil du se de projekter, der ansøges om i Spandet Sogn, så gå til deres hjemmeside spandetsogn.dk
 Der er nedsat en arbejdsgruppe, der tager sig af forløbet med hensyn til VE-Anlæg i Roager Sogn.
Kontaktperson er:
Ronnie Esmann Pedersen 
tlf.: 24847223
Webmaster: Egon Christensen