Links / Nyhedsarkiv
Her kan du se tildigere udsendte nyhedsbreve som pdf fil.
 
 
Indrykket 3. oktober 2012
Borgermøde/workshop "Bæredygtige Energilandsbyer"
Tirsdag d. 9. oktober er der borgermøde/workshop i Roager Forsamlingshus kl. 19.00-21.30
 
Dagsorden:
 • velkomst og præsentation v/ Klimachef Bodil Ankjær Nielsen
 • Klimaprojekt Guldager v/ Klimachef Bodil Ankjær Nielsen
 • Energirådgivning og energirenoveringer, processer og priser/besparelser v/ energirådgiver Michael Bech Petersen fra EnergiConsult
 • Øvrige indsatsområder v/ Projekskonsulent Per Alnor Kjær
 • Grupper - konkrete tiltag - kaffe
 • Opsamling - fokusområder - projektgrupper
 Der vil være drikkevarer - kaffe, te og wienerbrød
 
Mød op og deltag i debatten - har du ikke afleveret spørgeskemaet, så tag dem med
Indrykket 3. oktober 2012
Hjælpere søges til flytning af legeplads
Kvik 70's Venner renoverer legeplads på Roager Stadion lørdag d. 20. og søndag d. 21. oktober 2012.
Legepladsen fra skolen skal flyttes over på stadion, så det bliver en helt ny legeplads. Entreprenør Svend Petersen stiller maskiner til rådighed, men der er brug for en masse hjælp, bl.a. maskinførere.
Du/i kan tilmelde jer til Knud Erik Thuesen på mobil 2916 9566
PS! der vil være smørrebrød til alle hjælpere.
Indrykket 3. oktober 2012
Bæredygtige Energilandsbyer
Som i nok har hørt, indgår Roager i et projekt omkring energilandsbyer i Esbjerg Kommune. Ud af 10 landsbyer, der er udtaget til projektet, er vi med fra starten, hvor også Vester Vedsted og Hunderup-Sejstrup deltager.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Holger Petersen, Carl Schneider og Egon Christensen, til at tage sig af projektet i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Sammen med de 10 andre landsbyer, der er udtaget til projektet, kommer hele startskuddet til at ske ved en sammenkomst på Esbjerg Rådhus mandag den 8. oktober, hvor partnerskabsaftalen underskrives.
Der er husstandsomdelt en idekatalog omkring projektet. Sammen med dette katalog er der omdelt et spørgeskema, som i kan udfylde og aflevere enten i Dagli'Brugsen, eller tage den med til Workshop/borgermøde i Roager Forsamlingshus Tirsdag 9. Oktober kl. 19.00.

 Indrykket 16-09-2012

Indlæg af Charlotte Olesen, Spandet

Børnehaven Paraplyen er VORES børnehave!

På trods af at vi bor i det yderste Danmark, hvor afvikling prøver at overhale udvikling, eksisterer der stadig et godt og givtigt sammenhold i Spandet og Roager. Alle kan vi nok blive enige om, at skal vi undgå stilstand i vores lokalsamfund, skal der være et tilbud til alle slags borgere. På grund af fantastiske lokale ildsjæle er dette stadig en realitet herude.

Som forælder til to mindre børn er jeg utrolig glad for, at børnehaven Paraplyen eksisterer. Den har betydet, at min søn har et godt fundament til skolestart, samt at min datter er i rivende udvikling. Det ville besværliggøre vores hverdag samt koste os tid og penge, om vi skulle køre vores datter et andet sted hen.

Et daginstitutionstilbud er meget vigtigt for at tiltrække unge familier til vores samfund, og disse er i høj grad med til at gøre vore byer levende. Uden Paraplyen er Roager og Spandet mindre attraktive at slå sig ned i og ergo falder huspriserne. Det ville vi alle kunne mærke! Derfor kan jeg kun opfordrer til at byens borgere støtter op om børnehaven og vælger den til. Børnene bliver i nærmiljøet sammen med deres kammerater og det gavner hele familiens integration i landsbyerne.

Paraplyen og Børnebo= Børnehus Syd

Paraplyen er under store forandringer. Efter sammenlægningen med Børnebo i Hviding er hverdagen i børnehaven blevet en anden. Det har sine fordele at blive lagt sammen med en større institution. Flere muligheder for pædagogisk sparring, en fælles bus til udflugter og andre aktiviteter ud af huset, flere legekammerater ect. Vores børn har stadig forankringen i nærmiljøet i den lille børnehave, men vi kan nu også drage samme fordele som de større institutioner. Derfor er vores lille børnehave ikke det, den var for 10 år siden, ej heller hvad den var før 2012. Situationerne er usammenlignelige.  

Det skal naturligvis nævnes, at jeg støtter det FRIE valg som forældrene har til at vælge anden dagsinstitution i opskrivningsområdet. Det vil altid være forældrenes afgørelse. Dette skal ikke forståes som en hetz af disse forældre men er blot ment som en opfordring.

Børnetallet falder i hele Esbjerg Kommune ikke kun i Roager og Spandet, men pga. det i forvejen lave børnetal er vi særligt sårbare herude. Derfor lad dette være en opfordring til at vælge lokalt!

Skrevet af: Charlotte Olesen, Spandet- forælder til et barn i Paraplyen.

Indrykket 18-06-2012

Debatmøde

Esbjerg Kommune ønsker debat om placering af fremtidens vindmøller
 
Staten stiller nu krav til kommunerne om at lave en vindmølleplan. Derfor ønsker politikerne i Esbjerg Kommune et debatmøde, hvor der vil blive redegjort for de lovgivne krav til opsætning af vindmøller. Derefter vil forskellige aktører på vindmølleområdet komme med et kort indlæg om vindmøller. Til sidst glæder vi os til en fri debat om, hvorledes statens krav til kommunerne og klima-bæredygtighedsplanens mål for Esbjerg Kommune kan løftes.

Mødet bliver holdt onsdag d. 27 juni 2012 kl. 19.00 på Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe

Hvis I ikke har mulighed for at deltage i selve mødet kan I indtil d. 21. august 2012 kunne indsende kommentarer og forslag til debatoplægget. Indsendelse kan ske til plan@esbjergkommune.dk
 
Tryk på følgende link og læs mere   pressemeddelelse           debatoplæg  

500.000 kr. til Roager

Dato: 25-05-2012

Tid: 09:33

LAG Esbjerg uddelte 1.045.000 kr. til 6 projekter

LAG Esbjergs bestyrelse var igen i det gavmilde hjørne, da de valgte at uddele 1,045 mio. kr. til 6 projekter i kommunen.

Den største portion tilfaldt Roager, der arbejder seriøst med at etablere et nyt medborgerhus. LAG tildelte 500.000 kr.

Medborgerhuset, der er tænkt placeret ved hallen, skal efter planerne erstatte et gammelt og nedslidt forsamlingshus, men er desuden tænkt som andet og mere end et forsamlingshus i traditionel forstand. Der satses på fitnessrum, aktivitets-/hyggerum som samlingssted for ældre om dagen, børn og unge om eftermiddagen og aften, mødelokaler, scene til teater og dilettant, nyt velassorteret køkken o.a.

Stedet vil derfor blive stedet, hvor private fester holdes, men også stedet, hvor offentlige arrangementer, foredrag, teater, musikarrangementer, undervisning, bankospil, børnekor og kræmmermarked udfolder sig.

Et ambitiøst og flot projekt, der viser vejen for landsbysamfundene ind i fremtiden.

Indrykket 21. April 2012
Konfirmander 2012
Lørdag den 21. og søndag den 22. April er det muligt at blive skrevet på et telegram til konfirmanderne.
Der står folk og tager imod fra kl. 7.30-13
Det står i kirkebladet, hvem konfirmanderne er, men for en ordens skyld bliver de lige nævnt her:
 
Spandet Kirke 4. Maj kl. 10.00
Karsten Egeris Ebsen, Højmosevej 5
Michael Christensen, Spandet Kirkevej 14
Bjarne-Christopher Karl Cypris, Arnumvej 20
Tenna Varming Nicolajsen, Østermarksvej 16
Amalie Johannsen Feddersen, Tangevej 47, Ribe
Mette Marie Haue, Hølleskovvej 16
Emilie Loft Holdt, Søndermarksvej 5
 
Roager Kirke 6. Maj kl. 10.00
Marinus Jacob Slingerland, Sandbjergvej 3
Rasmus Weinreich Feddersen, Gånsagervej 35, Skærbæk
Martin Park Brodersen, Buskemarksvej 6
Kristian Løbner Paulsen, Roagervej 410
Jesper Lund Johansen, Sandbjergvej 22
Kasper Mauritzen Erlang, Solvænget 29
 
Konfirmationstelegrammer kan lægges i våbenhuset fra kl. 14 til kl. 16.30 forud for selve konfirmationsdagen. På konfirmationsdagen fra kl. 9.00
Indrykket 17. April 2012
Hyggelig dag i Dagli'Brugsen
Det var en hyggelig dag i DagliBrugsen, da der blev afholdt plantemarked i lørdags. Det startede om morgenen kl. 9,  og der var allerede fra starten gang i salget.
Der var mulighed for at få rundstykker, og i en af dem var gemt en gammel 25 øre. Fandt man denne, ville man vinde et benzingavekort på 500 kr.
Der gik et par timer, inden det lykkedes, men med lidt hjælp fra JydskeVestkystens fotograf blev det Jens Jensen, der var den heldige vinder.
Indrykket 6. April 2012
Løb med DGI og Kvik 70
I samarbejde med DGI er Kvik 70 i fuld gang med at få gang i løb på forskellige niveauer.
Der er info-møde Onsdag den 11. April kl. 19.00 i "Æ hal" , hvor der er mulighed for at høre om opstart af løb, om niveau, hjælpetrænere og tilmelding. Mødet varer ca. 1 tm.
Der starter løb den 18. April kl. 19.00 fra "Æ hal", og der trænes fremover hver mandag og onsdag kl. 19.00
Bemærk, at ALLE KAN VÆRE MED!!
Indrykket 6. April 2012
Meddelelse fra Roager Vandværk
På grund af gennemskylning af ledningsnettet kan vandforsyningen være uregelmæssig
Fredag den 13. April kl. 9-16
Efterfølgende kan der være urenheder i vandet
 
Indrykket 29. Januar 2012
Kvik 70 takker omdelere
Kvik 70 har netop afsluttet årets udbringning af Ugeavisens blå telefonbog. Der har ialt været 22 udbringere og tilsammen har de omdelt 1925 telefonbøger.
Anette Ebsen Sørensen, der er med til at koordinere omdelingen, vil takke alle, fordi de altid er rigtig gode til at træde til, når der mangler hjælp.
Pengene går til et arrangement, som Kvik 70 holder for alle skolesøgende børn.
Der er en del, som har kørt i alle 5 år, men for nogle af omdelerne er børnene nu blevet så store, at de ikke selv får gavn af indtægten.
Kunne du tænke dig at være med på holdet af omdelere næste år, så henvend dig til Anette på tlf. 22623130
Indrykket 18. December 2011
Lodtrækning om gavekort
Overrækkelsen af gavekortet på 3000 kr, udloddet af Støtteforenin-gen for Roager Forsamlingshus, fandt sted Mandag 19. December kl. 17.00. Her ses den glade modtager, Ole Gram, som fik præmien overrakt af Jette Thuesen.
Se billeder fra lodtrækningen her>>
Indrykket 11. December 2911
Renovering af kloak
Flere har spurgt, hvornår vi kan forvente, at de er færdige med at renovere kloakrørene i Roager, da det er temmelig generende med riller og opgravning på vejen.
Jeg har fået følgende plan fra Esbjerg Forsyning vedr. renovering af spildevandsledning.
Roager 2011
Roagervej 292-296          17-10-11 til 28-11-11   Renovering ved opgravning
Spandetvej (Roager-
vej-Gl. Grænsevej)           17-10-11 til 07-11-11   Renovering ved opgravning
Gl. Grænsevej 13-21       17-10-11 til 07-11-11   Renovering ved opgravning
Lundsmarkvej 82-102     07-11-11 til 28-11-11   Renovering ved opgravning
Roagervej 296-302          17-10-11 til 21-10-11   Renovering ved strømpeforing
Solvænget
3-5, 5-7 og 13-15              17-10-11 til 21-10-11   Renovering ved strømpeforing
Klubvej 2-10                       17-10-11 til 21-10-11   Renovering ved strømpeforing
Roagervej 334-302           28-11-11 til 21-12-11   Renovering ved opgravning
 
Roager 2012
Roagervej 334-348          02-01-12 til 16-01-12   Renovering ved opgravning
Roagervej 348-360          16-01-12 til 20-02-12   Renovering ved opgravning
Vestermarksvej 1-31       20-02-12 til 26-03-12   Renovering ved opgravning
Roagervej 392-360          26-03-12 til 07-05-12   Renovering ved opgravning
Indrykket 11. December 2011
LAG Esbjerg deler penge ud
LAG Esbjerg har støttet 7 nye projekter med tilsammen 595.000 kr
De 7 projekter er:
1. Darum Kultur og Fritidscenter får 45.000 til hjælp til at indrette et tilholdssted for byens unge.
2. Hunderup Sejstrup lokalråd får 25.000 kr. til at etablere en lille park/have til offentlig benyttelse.
3. Abeungen ApS i Guldager får 75.000 kr. til start af webshop
4. Vejrup Endrup fritidscenter får 125.000 kr. til hjælp til at bygge nye lokaler.
5. Kvik 70, Roager får 50.000 kr. til hjælp til at få etableret en legeplads ved Roager fodboldbaner.
6. B&B Mandø får 125.000 kr. til at indrette et multirum til gæsterne.
7. Lastvognscenter får 150.000 kr. til etablering og indrettes i ledige lokaler i Darum.
 
Det er lykkedes Kvik 70/Kvik 70' Venner at få bevilget 50.000 kr. fra LAG Esbjerg til etablering af legeplads ved boldbanerne her i Roager.
Som tidligere omtalt er det blevet besluttet, at legepladsen ved Hallen flyttes til stadion p.gr. a. omstændighederne omkring tilsynsgebyr og forsikring. Skulle vi have 2 legepladser i byen, vil det indebære, at der  skal betales afgift og forsikring begge steder, og da det løber op i en pris på 10.000 kr. pr plads + vedligehold, vil det være en større byrde, end byen kan bære.
Arbejdet med at etablere legepladsen og flytning af redskaberne fra området ved hallen vil blive udført i foråret 2012.
Vi håber i Roager Landsbyråd og Kvik 70/Kvik 70' Venner, at byens borgere vil bakke op omkring projektet, så vi kan få pladsen etableret til glæde for byens børn.
 
Indrykket 17. November 2011
Advents koncert i Roager Kirke
Årets advents koncert i Roager kirke bliver denne gang med Visby-Koret.
Et 23 år gammelt kor, med ca. 30 medlemmer. Der ledes af Else Kirsten Lynggaard Ehmsen, Ballum og akkompagneres af Jørgen Jacevicz.
Koret har givet mange koncerter i kirker i området både nord og syd for grænsen. Visby-Koret er medlem af Grænse korene og er der aktiv i diverse Sang-stævner. Korets repertoire er hovedsageligt danske sange og salmer, og andre mindre værker.
Koret følger med hen i Roager Forsamlingshus efter koncerten, hvor menighedsrådet er vært ved et kaffe bord. Og der vil være lejlighes for at alle kan få rørt stemmebåndene. Vi ser frem til en god aften i godt selskav.
Indrykket 5. September 2011
Meddelelse fra Roager Vandværk
P.gr.a. gennemskylning af ledningsnettet vil vandforsyningen i Roager være uregelmæssig fredag den 9. september 2011 mellem kl. 9.00 og 16.00.
Efterfølgende kan der være urenheder i vandet.
Hilsen bestyrelsen
Indrykket 21. Februar 2011
Den kolde hane
Dilettant - efter et års pause er der atter gang i de lokale aktører. I år opføres stykket "Den kolde hane".
Stykket handlert om den lokale bodega af samme navn, som kommunen vil lukke på grund af for dårlig hygiejne.
Der er manger intriger og forviklinger i stykket, og der er mulighed for at få et godt grin.
Stykket kan ses
Torsdag d. 3. marts kl. 19.00. Pris kr. 60,00 incl. kaffe
Lørdag den 5. marts kl. 14.30. Pris kendes ikke
Lørdag d. 5. marts: spisning kl. 18.00. Menu: bøf med vintersalat kr. 70,00.
Dilettant starter kl. 19.30, med efterfølgende dans. Pris kr. 60,00.
Tilmelding til Bodil Erichsen 30229300 eller mail bullerbo@privat.dk senest 1. marts.
Indrykket 22. April 2011
Brandhaneeftersyn
Info fra Esbjerg Forsyning
Der foretages i perioden fra den 26. april til ca. den 13. maj 2011 hovedeftersyn af samtlige brandhaner i Ribe, Gredstedbro, Egebæk-Hviding, Høm, Roager, Spandet og Ø. Åbølling.
Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.
Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.
Indrykket 13. Januar 2011
Dilettant
Så er der igen dilettant i Roager, og der øves på livet løs frem til forestillingerne torsdag den 3. og lørdag den 5. Marts.
Betina Aaskov og Bente Houlberg står for instruktionen. De erfarne skuespillere, der medvirker i stykket, er Tina Fyhn, Lene Puggaard Christensen, Knud Erik Thuesen, Axel Iversen, Michael Rasmussen, Rikke Birkeland og Søren B. Jørgensen.
Indrykket 8. Januar 2011
Kvik Festival
En initiativgruppe i Kvik 70 er ved at planlægge en festival her i byen, så skynd dig at få sat kryds i kalenderen 20. August kl. 14.00-22.00.
Af kunstnere, som indtil videre kommer, er Tom Donovan, Me and the Other, som er et 60'er orkester, Vestre Jazzværk, og Fanø Pipes & Drums, der spiller skotsk musik. Der kan komme flere til, men herom vil i høre nærmere.
Festivalen vil være for hele familien, og der vil være mange aktiviteter for børnene.
Efter festivalen er der disco i teltet fra 22.00-02.00.
 Til en sådan festival skal der naturligvis bruges en god plakat. Har du en god idé til, hvordan den skal være, så kom frem med det.
Udvalget har udskrevet en konkurrence om den bedste plakat, og her vil 1. præmien være en billet til festivalen.
Indrykket 8. Januar 2011
Nye regler for afhentning af flasker
Der er pr. 1. Januar 2011 kommet nye regler vedr. aflevering/afhentning af flasker. Det betyder, at vi fremover skal betale for at få disse afhentet, og der dermed ikke længere er økonomi i at samle dem sammen.
Det er derfor ikke længere muligt at aflevere flaskerne ved Forsamlingshuset. I stedet kan de, for de af jer, der har mulighed for dette, aflevere dem til genbrug, når de kører rundt og samler ind, eller aflevere dem på genbrugspladsen i Ribe.
Endnu en indtægtsmulighed er taget fra foreningerne - men det er jo ikke første gang vi ser det - og sikkert heller ikke sidste.
Indrykket 15. December 2010
Luksus kræmmermarked i Roager Forsamlingshus
Støtteforeningen for Roager Forsamlingshus afholder luksus kræmmermarked.
"Vi tror, at rigtig mange har tøj liggende, som ikke bliver brugt. Det kan være fejlkøb. Noget der er blevet for stort eller småt. Måske kun brugt få gange, men for godt til at sende til genbrug", udtaler gruppen.
Der er altså en rigtig god grund til at få ryddet op i klædeskabet.
Kræmmermarkedet afholdes Søndag d. 30/1-2011 kl. 10-15, så her er der mulighed for at købe en stand, sælge sit tøj og tjene lidt til fornyelse af garderoben.
Det er børnetøj, herre- og dametøj samt sko.
Har du spørgsmål, eller gerne vil vide lidt mere, er du velkommen til at kontakte formanden for støtteforeningen, Jette Thuesen, tlf. 75443280.
Indrykket 2. December 2010
Tak til sponsorer
Støtteforeningen for Roager Forsamlingshus siger tusind tak for gaver og sponsorater til bankospil.
Følgende har sponsoreret:
Code Fashion  -  Ribe Foderstof  -  JH Byg v/ Jan Haue  -  Beauty-boxen  -  Michael Nørgaard  -  Sdr. Farup Maskinstation v/ Søren Andreasen  -  Salon Tigo  -  VM Bogføring v/ Viggo Mogensen  -  Stald-Zana v/ Jannie Martensen-Hansen  -  Vestjysk bygge og entrepenør v/Kurt Christensen  -  Nørremarkens Elservice v/ Flemming Aaskov  -  Roager Træbyg v/ Peter Wehner og Michael Rasmussen  - 
Indrykket 16 November 2010
Adventskoncert i Roager Kirke
Onsdag den 1. December kl. 19.30 med Skærbæk Egnskor.
Skærbæk Egnskor består af ca. 25 sangere. Koret blev dannet i 1982 med Tove Tersbøl som dirigent.
Koret er kendt for at have et meget bredt repertoire. Man synger kirkelig såvel som verdslig musik, og i øvrigt på flere sprog, lige fra "synnejysk" til zulu. I Roager Kirke vil koret synge kendte advents- og julesalmer, men vi kan også forvente evangeliesange af Jens Rosendal fra Ballum. Efter koncerten er der kaffebord for alle i forsamlingshuset.
Indrykket 9. November 2010
Pensionister vælger repræsentant
I går var alle pensionister indkaldt til møde i Idræts- og Kulturhallen for at få valgt en repræsentant til Roager Landsbyråd.
Der var desværre ikke den helt store mødedeltagelse, men de, der var der, havde en god debat.
De blev orienteret om, hvorfor det er vigtigt, at der er lavet et landsbyråd, og at det er bredt repræsenteret.
Der blev orienteret lidt om, hvad der er blevet lavet i forbindelse med landsbyplanen, samt den interesse, der i øjeblikket er omkring at blive en ENERGILANDSBY:
Egon Andersen, Vesterbæk, blev valgt som repræsentant.
 
Indrykket 5. Oktober 2010
HOBBY- OG KRÆMMERMARKED
Søndag den 7. November kl 10-16 er der igen Hobby- og Kræmmermarked i Roager Forsamlingshus, så er du kreativ, eller mangler du blot at få loftet tømt, så er der her mulighed for at få solgt ud.
Du kan booke en stand til billige penge ved at henvende dig på tlf. 3641 2468 eller
tlf. 2892 8294. Det skal være i tidsrummet kl. 10-14, og senest 2/11.

 

Indrykket 4. Oktober 2010 (info fra Esbjerg Kommune)

Afklaring om Esbjergs fremtidige skolestruktur et skridt nærmere

16-09-2010

Esbjerg Kommunes Børn & Familieudvalg har i dag torsdag behandlet et oplæg til kommunens fremtidige skolestruktur. Oplægget nærmer sig dermed sin endelige form, inden det sendes i høring sidst i oktober. Fem skoler står til lukning og to til reducering i størrelse.

Esbjerg Kommune vil opleve et fald på over 1.700 børn i folkeskolernes elevgrundlag. Kommunens Børn & Familieudvalg bad derfor tidligere på året forvaltningen Børn & Kultur udarbejde et oplæg til fremtidens kommunale folkeskolestruktur. Resultatet blev ”Oplæg af 2. september 2010 om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg”, hvori muligheden for at lukke fem skoler og to reduceres i størrelse.

Udvalget modtog oplægget tidligere på måneden og har på baggrund heraf udarbejdet syv forslag til ændringer i skolestrukturen. De er:

 1. Spandet/Roager Skole nedlægges pr. 1. august 2011. Afklaring af hvilken skole, skoledistriktet overføres til, afventer høring i lokalområdet.
 2. Hunderup Helhedsskole nedlægges pr. 1. august 2011.
 3. Vester Nebel Skole nedlægges pr. 1. august 2011. Skoledistriktet tillægges Bryndum Skoles skoledistrikt, og Vester Nebels Skoles bygninger stilles til rådighed for Bryndum Skole til undervisningsbrug.
 4. Guldager Skole nedlægges pr. 1. august 2011. Skoledistriktet deles mellem Nordvangskolen, Sønderrisskolen og Hjerting Skole, som angivet i forvaltningens notat af 2. september 2010.
 5. Nordvangskolen nedlægges pr. 1. august 2011. Skoledistriktet tillægges Hjerting Skole, og Nordvangskolens bygninger stilles til rådighed for Hjerting Skole til undervisningsbrug med henblik på løbende udfasning.
 6. Ådalsskolen reduceres pr. 1. august 2011 2013 til kun at omfatte 0. – 6. klassetrin. Eleverne efter 6. klasse fra Ådalsskolens skoledistrikt overføres fra samme dato til Fourfeldtskolen. 
 7. Blåbjerggårdskolen reduceres pr. 1. august 2016 til kun at omfatte 0. – 6. klassetrin. Eleverne efter 6. klasse fra Blåbjerggårdskolens skoledistrikt overføres fra samme dato til Vestervangskolen.

De politiske forslag skal nu bearbejdes administrativt og sendes tilbage i det politiske system. Proceduren er som følger:

 • 7. oktober 2010 Behandling i udvalget for Børn & Familie med konkrete skolelukningsforslag
 • 12. oktober 2010 Behandling i økonomiudvalget
 • 13. oktober 2010 Byrådets 1. behandling af forslag om skolelukninger

Herefter sendes forslagene til offentlig høring fra den 24. oktober til den 21. december 2010.

Formand for Børn & Familieudvalget, Hans Erik Møller (S), påpeger, at udvalgets medlemmer er meget åbne for de inputs, skoler, skolebestyrelser, forældre og borgere i øvrigt måtte have i denne fase.

- Vi ser allerede nu borgermøder og andre tiltag på grund af ændringsforslagene, og det har jeg fuld forståelse for. Vi skal tage dialogen, og det bør ske, når vi når til offentlighedsfasen sidst i oktober, konstaterer, Hans Erik Møller.

- Vi lytter selvfølgelig meget gerne til de gode råd, vi kan få fra borgerne i de berørte dele af kommunen. De endelige strukturændringer skal senest vedtages af byrådet den 21. februar 2011.

Indrykket 3. September 2010Arkivfoto
Indsigelse mod vindmøller
"Roagergruppen har udarbejdet en fælles indsigelse mod opstilling af kæmpevindmøller mellem Høm og Roager, hvor man i sagens natur angriber selve projektet samt VVM-redegørelsen.
Vi flyttede herud, for at få fred og ro. Under møllen er der 103 dB, hvilket er lig med et rockband der fyrer den af døgnet rundt - også søndag og juleaften, udtaler Johnny Iversen.
Indsigelsen skal være afleveret senest 7. September, så der skal arbejdes hurtigt.
Roagergruppen kommer ud til alle husstande fredag/lørdag/søndag for at få underskrifter, men skulle du ikke være hjemme, kan du kontakte følgende: Jørgen Møller, tlf. 75443336, Jens Chr. Sandersen, tlf. 75443141, Anders Vindelbo, tlf. 75443334, Erna & Chr. Andersen, tlf. 75443085, Egon Christensen, enten via hjemmesiden eller tlf. 30577325.
 Se planforslaget og indsigelsen i sin fulde ordlyd her>>
Indrykket 18. August 2010
Nyhedsbrev!!
Nu bliver det snart muligt at få et ugentligt nyhedsbrev pr. mail. Brevet vil indeholde information om, hvad der sker i vort sogn. Du vil bl.a. få information om aktiviteter i foreningerne, hvad sker der på erhvervsområdet, fællesrådets aktiviteter, og mange andre ting, der har almen interesse.
Samtidig efterlyses der personer, der kunne tænke sig at fungere som en slags "borgerjournalister", så der kan komme så meget som muligt med på hjemmesiden/i nyhedsbrevet. 
Har du ikke mulighed for at modtage brevet pr mail, vil det i starten være sådan, at det vil være muligt at få den i Dagli*Brugsen eller ved kontakt til webmaster Egon Christensen tlf. 30577325.
Nyhedsbrevet vil udkomme 1. gang 3. September 2010.
Indrykket 14. August 2010
Ringridning
150 ryttere klar til at dyste
Søndag holdes den store ringridning i Roager, og Verner Hein venter deltagelse af omkring 150 ryttere fra hele landsdelen.
Dysten om de små ringe begynder kl. 11.30, og fortsætter ellers hele dagen.
Indrykket 30. Juni 2010
Stor deltagelse til "landsbymøde"
Dar var stor opbakning til landsbymødet, der blev afholdt tirsdag 29/6. På mødet startede Kurt Jacobsen (v), en orientering omkring skolesituationen i Esbjerg kommune. Bjarne Steiner (V), her som repræsentant for LAG,  var inde på debatten omkring, hvordan man kunne oprette et fællesråd, samt hvordan udviklingen kunne skrues sammen i en by som vores.
Der kom en god dialog i gang og mange ideer på bordet. Konklusionen blev, at arbejdsgruppen skulle fortsætte arbejdet med etablering af et fællesråd.
 
Indrykket 23. Juni 2010
En glad vinder
Så er spændingen udløst og vinderen fundet. Det blev Charlotte Olesen, der løb af med sejren og vandt den bærbare pc, der var udloddet af Støtteforeningen for Roager Forsamlingshus.
Lodtrækningen fandt sted i Dagli'Brugsen kl. 17.15, og blev foretaget af "heksen" og Jette Thuesen og behørigt overvåget af publikum. Se billederne her>>
           
 
Indrykket 6. Juni 2010
Idrætsugen 2.-6. Juni 2010
Husker du, hvad der skete i idrætsugen. Vejret var med os, der var fodbold, havetraktor-løb, bierfest gymnastik m.m.
Se billederne fra idrætsugen her>>
Indrykket 11. Februar 2010
Forårskoncert i Spandet Kirke
Den 3. Marts kl. 19.30 gæster sopranen Katarzyna Mizarny, af polsk oprindelse, og tenoren Thomas Præstegaard, Spandet Kirke.
De to danner par sammen, både privat og på scenen. Gennem flere år har parret haft stor succes i Italien.
Thomas Præstegaard er opvokset i Vilslev nord for Ribe og er dermed næsten lokal. Ægteparret har da også sunget både musical og operette i adskillige af egnens kirker. Og nu kommer de så til Spandet.
Her har de lovet også at synge kirkemusik.
Ved koncerten medvirker endvidere domorganisten i Ribe,
Birgitte Ebert, på orgel.
Indrykket 8/12-2009
Roager Vandværk
P.gr.a. gennemskylning af ledningsnettet vil vandforsyningen være uregelmæssig Fredag den 11. December kl. 9-16.
Efterfølgende kan der være urenheder i vandet.
Bestyrelsen.
Indrykket 1/12-2009
"Hamlet&Co.", opført af 6. klasse
Skolefesten nærmer sig med hastige skridt. "Hamlet & Co." spilles af 6. klasse, som i år har været yderst kreative og puttet et par ekstra gode gags og afbræk ind i komedien.
I år handler skolekomedien om at sætte en skolekomedie op, hvor eleverne fra 7.d sammen med sløjdlærer hr. Toft og lærerinde frk. Mosenfryd kæmper en brav kamp for at få det hele til at hænge sammen. Mange og meget besynderlige afbrydelser sætter særligt kolorit på det ellers så klassiske stykke.
Glæd jer til at blive "ramt" af årets skolekomedie - enten på den ene eller anden måde!
 
Torsdag 3/12 er der generalprøve kl. 10.00 for interesserede borgere i Spandet og Roager og andet godtfolk
 Børnene har også inviteret 6. klasserne på Vadehavsskolen og Vittenbergskolen.
 
Torsdag aften kl. 18.00 starter skolefesten, hvor stykket opføres for alle forældre og børn på skolen.
 
Efter skolekomedien er der diskotek i 5. klasse, og forskellige aktiviteter i de andre lokaler. Der er bl.a. mulighed for "skyd til dåsen" og bowling.
 
Alt dette kan jo give sult og tørst, og der er derfor mulighed for at købe kaffe og kage samt øl/vand og pølser, som man kan nyde ved opstillede borde i gymnastiksalen.
 
Prisen er for voksne 25 kr. og for gamle elever 10 kr.
Elever på skolen kommer selvfølgelig gratis til fest...
 
Festen slutter kl. 21.00
 
Indrykket 24/10-2009
Arbejdsuger i Roager Forsamlingshus
Der er planlagt arbejdsuger i uge 47 og 48 i Roager Forsamlingshus. Der vil i disse uger blive taget fat om istandsættelse af den store sal. Forsamlingshuset håber på stor opbakning til dette.
Der vil senere komme flere oplysninger her på siden om projektet, men ellers se opslaget i Dagli´Brugsen.
Indrykket 9/10-2009

MODE-SHOW

Et vellykket modeshow med 13 lokale modeller
 
Der blev vist tøj fra Ønskebørn, Inger S, Sko- og Tøjhuset, Gram, sko fra Skoringen og briller fra Hallmann Optik. Frisørgalleriet sørgede for håret.
Jacob Jørgensen førte de 125 gæster igennem aftenen på fornem vis.
                        
Der var masser af gaver, der blev udtrukket på indgangsbilletten.
Vi forventer et overskud på 8500 kr., og vi er rigtig glade for den store opbakning, vi har mødt, udtaler Jette Thuesen fra Støtteforeningen for Roager Forsamlingshus.
Det har været en fornøjelse at samarbejde med de forskellige butikker, som virkelig har lagt et stort arbejde i at klæde modellerne på.
Inger S., Ønskebørn, Skoringen og Sko- og Tøjhuset vil oven i købet give 10% rabat ved fremvisning af indgangsbilletten.
Støtteforeningen håber naturligvis, at rigtig mange vil benytte sig af dette gode tilbud.
Se mere om støtteforeningen her>>
Se billederne fra showet her>>
Indrykket 6/10-2009
Skrotindsamling
Denne gang til fordel for ombygningen i Roager Forsamlingshus
På grund af dårlige priser for jern og metal, har Støtteforeningen for Roager Forsamlingshus valgt at vente til foråret 2010 med at indsamle skrot.
For dem, som allerede har samlet og ikke kan have det liggende, kan i ringe til Jørgen "Bulder" Jørgensen tlf. 75443291
Se mere om foreningen, og hvad pengene skal bruges til, her>>
 
Indrykket 25/8-2009
Støvlebaren
Støvlebaren i Kvik 70 er netop overtaget af Ulla og Hans Christian Bregnø. Der er på nuværende tidspunkt kun 3 par støvler, så har du/i brugte fodboldstøvler, benskinner, strømper og indendørs sportssko liggende, som ikke bliver brugt mere, vil vi gerne modtage dem og sælge dem for jer.
 
Det er vigtigt, at det bliver mærket med navn, så der kan afregnes efter salg.
Støvlebaren findes her>>
Indrykket 25/7-2009
NYOPRETTET HJEMMESIDE
 
Der er nu oprettet en hjemmeside for Roager Sogn.
 
Side er udviklet med den hensigt, at det skal være en hjælp for borgere, foreninger, erhverv og tilflyttere.
 
Har du/i en aktivitet, kommentar, gode ideer eller andet, du/i gerne vil frem med, så sig det, eller send en mail til Egon (gerne via KONTAKT på hjemmesiden).
 
Siden er oprettet for egne midler, men er der nogle, der gerne vil sponsorere et beløb til drift af siden, vil de blive nævnt under rubrikken sponsorer.
Skriv evt. via "KONTAKT", og jeg vil kontakte jer snarest.
 
Ved større sponsorater fra virksomheder, vil de få deres logo på forsiden.
 
Ellers vil jeg sige BRUG SIDEN - DEN ER LAVET FOR JER
 
Hilsen
Egon Christensen
Lundsmarkvej 72
Tlf. 30 57 73 25  mail: egon-chr@mail.dk
Indrykket 20/7-2009
 
Hallen samler byen
 
Efter nogle år med planlægning og tusindvis af timers frivilligt arbejde står hallen i Roager nu endelig færdig. Idræts- og Kulturhuset blev officielt indviet 21. Nov. 2008.   Planlægningen af hallen begyndte tilbage i 2003, og siden da har omkring 150 frivillige brugt i omegnen af 4000 arbejds-timer på byggeriet.
 
Ud over at hallen selvfølgelig kan bruges til diverse idræts- og sportsgrene, er det også meningen, at man skal kunne bruge stedet til eksempelvis filmfremvisning, foredrag, undervisning eller andre aktiviteter, som kan blive til stor gavn for såvel private som institutionerne i byen.

Alene ved husstandsindsamlinger er der blevet indsamlet ikke mindre end 325.000 kroner til projektet, mens Kvik 70 har givet cirka en halv million. Kommunen (både den tidligere Ribe Kommune og den nuværende Esbjerg Kommune) har bidraget med i alt 3.6 millioner kroner til halbyggeriet, mens resten af de i alt syv millioner kroner, hallen har kostet, er betalt af forskellige fonde.

 
Webmaster: Egon Christensen