Foreninger / Roager-Seem-Spandet Venstreforening
Bestyrelsen:
 
Formand:               Alex Sørensen             Roagervej 329                       75 44 32 06
Næstformand:       Verner Bundesen         Buskemarksvej 7                   75 44 32 06
Best. medl.:           Anders Høy-Larsen      Ravnholtvej 11                      20 29 39 38
                              Knud Erik Thuesen       Roagervej 356                      75 44 32 80
                              Anton Feddersen          Roagervej 183                      75 44 30 71
                              Henning Hein                Varmingvej 10                      20 41 91 80
                              Jens Peder Andersen   Bakkevej 5, Seem
 
Et medlemskab af VENSTRE er med til at styrke lokalsamfundet, og man har
direkte indflydelse på politiske handlingsprogrammer og opstilling af kandidater
til kommunale råd og folketing.
Webmaster: Egon Christensen