Foreninger / Roager Landsbyråd / Vedtægter
Vedtægter for
 
Roager Landsbyråd
 
På borgermødet 29. Juni 2010 blev det besluttet, at der etableres et landsbyråd i Roager. På et borgermøde 1. September 2010 fik initiativgruppen mandat til at etablere landsbyrådet som repræsentantskab med mandatfordeling som indføjet i vedtægterne.
 
§ 1     Foreningens navn er ROAGER LANDSBYRÅD.
 
§ 2     Dens virkeområde er i Roager Sogn. Landsbyrådet er upolitisk.
 
§ 3     Landsbyrådets formål:
           Landsbyrådet indgår i et formelt samarbejde med de kommunale udvalg
           (embedsmænd og politikere), og skal være aktiv i forbindelse med
           lokalplaner for området, afholde tema- og debatmøder (høringsrunder), hvis
           nødvendigt, skaffe midler til projekter i landdistrikterne og i øvrigt formidle
           information, foreninger og borgergrupper imellem.
 
§ 4     Der er ingen kontingent, men det står enhver frit for at støtte Landsbyrådet
          med et beløb.
 
§ 5     Valg til repræsentantskab skal være indgivet til forretningsudvalget senest
          1. Oktober.
           Der vælges 1 repræsentant fra hver af foreningerne
           Kvik 70, FDF Spandet/Roager, Roager Ringriderforening og Roager Rideklub.
           1 repræsentant fra hhv. Roager Forsamlingshus, Dagli'Brugsen,
                                                 menighedsrådet, pensionister og
                                                 én ungdomsrepræsentant.
           1 fælles repræsentant fra erhverv (landbrug, håndværk, industri m.m.)
           1 fælles repræsentant fra skole/institution/dagpleje
           1 fælles repræsentant fra forsyningsvirksomheder
                                                   (Roager Vandværk, Ø. Åbølling Vandværk
                                                   og Frifelt/Roager Kraftvarmeværk).
            Repræsentanten vælges af den enkelte bestyrelse/gruppe.
            Den valgte skal have bopæl i Roager Sogn.
 
§ 6     Som udgangspunkt afholdes repræsentantskabsmøde
          sidste mandag i februar, maj, august og november.
 
§ 7     Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af repræsentantskabet i 
           november.
          Forretningsudvalget består af formand, næstformand og sekretær.
 
§ 8     Til gennemførelse af de aktiviteter, som Landsbyrådet beslutter iværksat, 
           etableres der underudvalg med direkte reference til forretningsudvalget.
           Grupperne er ad hoc grupper, som opløses, når opgaverne er løst. Undervejs
           rapporteres til forretningsudvalg og repræsentantskab. 
 
§ 9     På repræsentantskabsmødet i november behandles følgende dagsorden:
           (punkt 1-4 holdes som borgermøde)
 
           1. Beretning om Landsbyrådets arbejde
           2. Fremlæggelse af regnskab
           3. Ideer og visioner.
           4. Evt.
 
           Efter borgermødet: Konstituering af repræsentantskab
 
           1. Valg af forretningsudvalg
           2. Kasserer
           3. Evt.
 
§ 10    Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder dens midler velgørende formål
            indenfor beboernes område.
 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. November 2010
Webmaster: Egon Christensen