Erhverv / DagliBrugsen
Roagervej 302, Roager, 6760 Ribe
 
Åbningstider
 
Alle ugens hverdage      7.30-17.45
Lørdag-Søndag               7.30-17.45
 
På grund af de høje omkostninger, der p.t. er i samfundet, ændres åbningstiderne fra 2. januar 2023 til kl. 7.30-17.45.
 
Uddeler:      Jacob Nielsen
 
Tlf.:                75 44 30 02
E-mail:           03515@coop.dk
Hjemmeside: www.daglibrugsen.dk
(her kan du se tilbud og tilmelde dig mail fra DagliBrugsen)
 
Bestyrelsen:
Formand:             Alex Fritz Sørensen   
Næstformand:      
Kasserer:             
Best. medl.:         
                             
 
 
Webmaster: Egon Christensen